Frequently Asked Questions

1. Het lukt niet in te loggen.
Het is de bedoeling dat u bij gebruikersnaam de naam vermeldt die in de brief is aangegeven als gebruikersnaam. Bij wachtwoord vermeldt u het wachtwoord zoals dat te vinden is in de brief. Let op: zowel gebruikersnaam als wachtwoord is hoofdlettergevoelig! Lukt dit niet, mail ons dan. Wij sturen u een nieuwe code toe, waarmee u alsnog mee kunt doen.

2. U bent benieuwd naar de resultaten van de enquête?
Medio september zullen de eerste resultaten via deze website beschikbaar zijn.

3. Wat wordt verder met de resultaten gedaan?
Er wordt lesmateriaal ontwikkeld voor politie en ziekenhuizen.

4. Hoe zit het met het beroepsgeheim?
Dit zal in een later stadium beantwoord worden om de resultaten van de enquête niet te beïnvloeden.

5. Bent u niet voldoende op de hoogte van de bestaande regelgeving?
Laat dit u niet beletten om de enquête toch in te vullen. Reden te meer om helder lesmateriaal te gaan ontwikkelen.
6. Moet een medisch hulpverlener verplicht worden om aangifte te doen van een geweldsmisdrijf?
Discussieer mee over deze actuele stelling en geef uw mening over het dilemma van geheimhoudingsplicht versus het belang van de toegankelijkheid van de zorg vanwege het maatschappelijke belang van opsporing en veiligheid via www.ceg.nl.